Beschermingsbewind

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.
Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Vanaf 18 jaar is iemand handelingsbekwaam en kan zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd) rechtshandelingen verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.
Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zelf zijn financiële zaken te regelen kan de Kantonrechter een bewind over zijn goederen uitspreken. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren. Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven van cliënten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere gebieden in hun bestaan.

Beschermingsbewind is een puur financiële maatregel. Beschermingsbewind is soms een ondersteunende (tijdelijke) maatregel voor schuldenaren in het traject van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Per 1 januari 2008 zijn de toelatingseisen aangescherpt. Om te worden toegelaten moet een verzoeker aantonen dat hij/zij zijn leven op orde heeft. Beschermingsbewind of budgetbeheer kan een passende maatregel zijn om dit aan te tonen.