Budgetbeheer

Dit wordt ook wel inkomensbeheer genoemd en is bedoeld voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben.
Wanneer u nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan inkomensbeheer een prima oplossing zijn.
Na aanmelding wordt bij u thuis een intakegesprek gehouden, waarin uw financiële situatie wordt besproken. U zorgt ervoor dat tijdens dit bezoek alle papieren van uw inkomen, vaste lasten en eventuele schulden klaar liggen. Naar aanleiding van deze gegevens wordt er samen met u een voorlopig financieel plan opgesteld.
Om uw financiën te kunnen beheren sluiten wij een contract met u af. Hierin wordt opgenomen welke werkzaamheden Integro Budget voor u gaat verrichten
Bij budgetbeheer blijft u nog steeds zelf verantwoordelijk voor het doen van diverse zaken, zoals het verzorgen van uw belastingaangifte/toeslagen, het aanvragen van kwijtschelding, het (in overleg) treffen van betalingsregelingen e.d.
Bij alle vormen van budgetbeheer opent Integro Budget voor u een bankrekening, die door Integro Budget wordt beheerd. Via deze bankrekening worden de inkomsten en uitgaven geregeld. Uw eigen bestaande bankrekening blijft intact en zal als leefgeldrekening worden gebruikt.
Budgetbeheer kunnen wij in drie vormen aanbieden:
1. Vaste Lastenbeheer
Integro Budget ontvangt het inkomen en betaalt hiervan de huur, energie/water, (eventueel telefoon en internet) en ziektekostenverzekering (en WA).
Het restantbedrag zal in één keer naar u worden overgemaakt.
Wijzigingen dient u zelf aan ons door te geven.

2. Basis Budgetbeheer
Integro Budget ontvangt het inkomen en betaalt hiervan de met u afgesproken uitgaven volgens een budgetplan. Wanneer het budget en/of saldo het toelaat kunt u ook overige rekeningen en afgesproken betalingsregelingen naar ons toesturen. Wijzigingen dient u zo snel mogelijk aan ons door te geven.
Het leefgeld zal (meestal) wekelijks naar u worden overgemaakt.

3. Uitgebreid Budgetbeheer
Integro Budget ontvangt het inkomen en betaalt hiervan de met u afgesproken uitgaven volgens een budgetplan en andere betalingen die (door u) worden opgestuurd.

U wordt geadviseerd en/of geholpen bij de aanvragen voor zorgtoeslag, huurtoeslag, heffingen, kwijtschelding, bijzondere bijstand en uw belastingaangifte in box 1. U houdt de tekeningbevoegdheid. Dit betekent dat u zelf tekent. Er wordt ook gekeken of u voldoende verzekerd bent (aansprakelijkheid, inboedel- en begrafenis).

Er wordt voor u een rekening geopend, waarop uw toekomstige inkomsten en betalingen plaats zullen vinden. Deze rekening wordt beheerd door de budgetbeheerder.

Zelf krijgt u de beschikking over een bankrekening, waarop wekelijks uw leefgeld wordt gestort. Dit leefgeld wordt in overleg met u bepaald.

4. Budgetcoaching

Bij een budgetcoaching traject is het doel dat u na enige tijd zelf uw financiële zaken weer onder controle heeft. Het traject wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie en uw behoefte aan ondersteuning.
Elk traject ziet er dus anders uit en u bepaalt de inhoud grotendeels zelf.
Afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Een compleet budgetcoaching traject bestaat globaal uit de volgende onderdelen:
– Intakegesprek
– Ordenen papierwerk en huisadministratie opzetten
– Eventueel schuldeisers aanschrijven
– Budgetoverzicht opstellen voor de huidige situatie
– Mogelijkheden voor besparingen en/of extra inkomsten bepalen
– Budgetplan maken voor de nieuwe situatie
– Nazorg en evaluatie

5. Doorlopende coaching

Ook wanneer u alles zelf weer regelt, kan het prettig zijn om op regelmatige basis contact te hebben met Integro Budget. U houdt de financiële huishouding op orde door af en toe uw situatie te bespreken.
U kunt vragen stellen en weer op weg geholpen worden als het eens wat minder soepel loopt.
Er zijn verschillende mogelijkheden, zonder en met huisbezoek.
Contact per telefoon of e mail is altijd inbegrepen.